Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Tùy chọn

Tùy chọn

Các sản phẩm này giúp cho PLC Sê-ri MELSEC-Q dễ dàng sử dụng hơn cũng như mở rộng phạm vi sử dụng của nó.

Chúng tôi cũng cung cấp một dòng những thiết bị ngoại vi phong phú như các đầu nối dành cho mô-đun đầu vào/đầu ra và hub trong công nghiệp.

HUB chuyển mạch công nghiệp

Hiện có sẵn hai loại hub chuyển mạch công nghiệp với tốc độ truyền tải thay đổi.

HUB chuyển mạch công nghiệp

Bộ chuyển đổi mạng LAN không dây

Mô-đun bộ chuyển đổi mạng LAN không dây giúp đơn giản hóa cấu hình hệ thống của bạn.

Bộ chuyển đổi mạng LAN không dây

Loại khối đầu cuối (terminal block) dạng kẹp lò xo

Khối đầu cuối (terminal block) dạng kẹp lò xo này có khả năng chịu rung, giảm thiểu thời gian cần thiết để đi dây và không cần bảo trì do không có lò xo.

Loại khối đầu cuối (terminal block) dạng kẹp lò xo

Bộ chuyển đổi khối đầu cuối (terminal block)

Bộ chuyển đổi loại khối đầu cuối dạng gập này giúp giảm thời gian cần thiết để đi dây cũng như đơn giản hóa việc bảo trì.

Bộ chuyển đổi khối đầu cuối (terminal block)

Đầu nối

Đầu nối mô-đun đầu vào/đầu ra này giúp giảm thiểu số giờ đi dây thông qua việc sử dụng đầu nối.

Đầu nối

Mô-đun chuyển đổi đầu nối/khối đầu cuối

Mô-đun bộ chuyển đổi đầu nối/khối đầu cuối này giúp đơn giản hóa việc chuyển đổi và giảm bớt việc đi dây trong bảng điều khiển.

Mô-đun chuyển đổi đầu nối/khối đầu cuối

Mô-đun đầu cuối chuyển tiếp (relay terminal module)

Mô-đun đầu cuối chuyển tiếp này chịu các tải được nối trực tiếp với nó, do đó không cần đến khối đầu cuối chuyển tiếp cũng như giảm thiểu thời gian cần thiết để đi dây PLC, khối đầu cuối chuyển tiếp và các rờ-le trong bảng.

Mô-đun đầu cuối chuyển tiếp (relay terminal module)
đầu trang