Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun định vị

Đầu ra cực thu hở

Khả năng tương thích hệ thống điều khiển xuất sắc. Các mô-đun vị trí hiện có sẵn cho nhiều cách sử dụng.

Các mô-đun vị trí hiện có sẵn cho nhiều cách sử dụng.

Chuyển động đơn giản

Mô-đun này giúp dễ dàng thực hiện nhiều dạng điều khiển khác nhau bao gồm điều khiển định vị, điều khiển tốc độ, điều khiển mô-men xoắn, điều khiển cam và điều khiển đồng bộ.

Chuyển động đơn giản

Đầu ra cực thu hở

Mô-đun định vị loại đầu ra cực thu hở này kết hợp phương pháp đầu ra chuỗi xung.

Đầu ra cực thu hở

Đầu ra vi sai

Mô-đun định vị loại đầu ra vi sai này kết hợp phương pháp đầu ra chuỗi xung.

Đầu ra vi sai

Với kết nối SSCNET III

Mô-đun định vị loại kết nối cáp SSCNET.

Với kết nối SSCNET
đầu trang