Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun I/O dạng xung, bộ đếm

Mô-đun I/O dạng xung, bộ đếm

Thiết bị bộ đếm đầu vào dạng xung, tốc độ cao này có thể quản lý việc điều khiển với tốc độ và độ chính xác cao.

Dòng sản phẩm trên phạm vi rộng này thậm chí còn tương thích với các thiết bị có độ phân giải cao.

Bộ đếm tốc độ cao

Mô-đun đầu vào dạng xung có khả năng đếm tốc độ cao.

Bộ đếm tốc độ cao

Đầu vào dạng xung theo kênh cô lập

Mô-đun linh hoạt này sẽ đo lường số lượng xung đầu vào như tốc độ, vòng quay và tốc độ dòng chảy tức thời, cũng như số lượng, độ dài và tốc độ dòng chảy lũy kế.

Đầu vào dạng xung theo kênh cô lập
đầu trang