Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Thiết bị cơ sở

Cơ sở

Được sử dụng để cài đặt nhiều mô-đun như nguồn điện, CPU và I/O. Lựa chọn các đơn vị cơ sở cho phép nhận dạng kích cỡ hệ thống biến đổi.

Cơ sở chính

Đơn vị cơ sở chính dùng để cài đặt các mô- đun sê-ri MELSEC iQ-R.

Cơ sở chính

Cơ sở mở rộng

Đơn vị cơ sở mở rộng được sử dụng để mở rộng đơn vị cơ sở chính, cung cấp nhiều khe I/O khả dụng hơn.

Cơ sở mở rộng

Cơ sở mở rộng R-Q

Đơn vị cơ sở mở rộng được dùng để lắp mô-đun sê-ri MELSEC-Q.

Cơ sở mở rộng R-Q

Cáp mở rộng

Cáp được dùng để kết nối cơ sở chính và cơ sở mở rộng với nhau.

Cáp mở rộng

Tùy chọn

Có sẵn các sản phẩm khác liên quan đến đơn vị cơ sở như ray DIN và có các lớp phủ kín.

Tùy chọn
đầu trang