Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun mạng/thông tin

Mô-đun mạng/thông tin

Nhóm mô-đun này cho phép trao đổi thông tin với các hệ thống đa kiểm soát.

Tuyến mô-đun hỗn hợp sẽ tăng cường hiệu quả sản xuất bằng cách thu thập và kiểm soát các thông tin sản xuất.

Ethernet

Được thiết kế với các cổng trên bảng có thể được sử dụng như Ethernet chung hoặc mô đun mạng CC-Link IE Field.

Ethernet

Mạng bộ điều khiển CC-Link IE

Mạng kiểm soát phân phối có độ tin cậy cao được thiết kế để xử lý các hoạt động truyền dữ liệu lớn (128 nghìn từ) qua cấu trúc liên kết cáp quang vòng lặp kép tốc độ cao (1Gbps).

Mạng bộ điều khiển CC-Link IE

Mạng CC-Link IE Field

Bộ kiểm soát tích hợp mang dựa trên chuẩn Ethernet gigabit đa năng, kiểm soát I/O, kiểm soát an toàn và kiểm soát chuyển động trong các cấu hình đường thẳng, vòng tròn, ngôi sao hỗ trợ cấu trúc liên kết dây mềm.

Mạng CC-Link IE Field

CC-Link

Mạng điều khiển I/O cố định có độ tin cậy và tốc độ cao nhận dạng việc nối dây rút ngắn trong khi cung cấp sản phẩm tương thích với nhiều nguồn cung cấp.

CC-Link

Giao tiếp nối tiếp

Cho phép các thiết bị nối tiếp có tốc độ truyền lên tới 230.4 kbps kết nối với từng kênh.

Giao tiếp nối tiếp
đầu trang