Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Dòng GOT1000

Dòng màn hình cảm ứng Mitsubishi GOT1000

Dòng GOT1000 mang lại lợi thế cạnh tranh.

Dòng GOT1000 cung cấp sáu loại thiết bị đầu cuối phù hợp với mọi yêu cầu hệ thống hoặc ngân sách.

Model GT16

Các model hiệu suất cao với tính năng đa phương tiện và một loạt các tính năng và chức năng bao gồm cả các giao tiếp nhúng.
Dung lượng bộ nhớ người dùng: 15MB/11MB
Bao gồm các cổng USB host và thiết bị USB.

GOT1000: Model GT16

Model GT15

Các model hiệu suất rất lý tưởng cho một loạt các ứng dụng dùng mạng hoặc độc lập.
Dung lượng bộ nhớ người dùng: 9MB/5MB
Bao gổm cổng thiết bị USB.

GOT1000: Model GT15

Model GT14

Model chuẩn có các chức năng và giao diện giao tiếp tiên tiến.
Dung lượng bộ nhớ người dùng: 9MB
Bao gồm các cổng USB host và thiết bị USB.

GOT1000: Model GT14

Model GT12

Các model cơ bản cỡ lớn với những tính năng tích hợp
và giao diện giao tiếp.
Dung lượng bộ nhớ: 6MB
Bao gổm cổng thiết bị USB.

GOT1000: Model GT12

Model GT11

Các model cỡ nhỏ với một loạt các chức năng tiên tiến.
Dung lượng bộ nhớ người dùng: 3MB
Bao gổm cổng thiết bị USB.

GOT1000: Model GT11

Model GT10

Các model nhỏ gọn với những chức năng cơ bản.
Dung lượng bộ nhớ: 3MB/1,5MB/512KB

GOT1000: Model GT10

GOT cầm tay

Xử lý cực kỳ dễ dàng và hoạt động trên bàn tay.
Dung lượng bộ nhớ người dùng: 15MB
Bao gồm các cổng USB host và thiết bị USB.

GOT1000: GOT cầm tay

Thiết bị ngoại vi

Phần này giới thiệu bộ thiết bị giao tiếp, bộ thiết bị tùy chọn, các tùy chọn và dây cáp cần thiết để sử dụng các màn hình dòng GOT1000.

Thiết bị ngoại vi
đầu trang