Hỗ trợ

Hỗ trợ

Tại Trung tâm FA của công ty Mitsubishi Electric Việt Nam, các kỹ sư chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ khách hàng chu đáo nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nhiều công cụ thiết thực sẵn sàng nâng cao kỹ năng cho nhân viên tại địa phương. Vui lòng sử dụng các công cụ này để đào tạo và nâng cao kỹ năng.

Đối với doanh nghiệp Nhật Bản