Hỗ trợ

Trang in

Dịch vụ

Sản phẩm Sản phẩm phụ Liên hệ
Bộ điều khiển Bộ điều khiển khả trình MELSEC

Mitsubishi Electric Vietnam Co.,LTD.
FA Center Section
Factory Automation Department

Điện thoại: +84-4 3937 8075
Fax: +84-4 3937 8076
e-Mail: facs.mevn@asia.meap.com

Bộ điều khiển chuyển động
Sản phẩm dẫn động AC Servo-MELSERVO
Bộ biến tần-FREQROL
Robot công nghiệp Robot công nghiệp-MELFA
Hiển thị trực quan Giao diện Người-Máy (HMI)-GOT
Bộ điều khiển Bộ điều khiển số bằng máy tính (Computerized Numerical Controller - CNC)

Mitsubishi Electric Vietnam Co.,LTD.
NC Service Center Section
Factory Automation Department

Điện thoại: +84-8 3910 5945
e-Mail: chan.waiching@asia.meap.com

Máy gia công Máy phóng điện

Mitsubishi Electric Asia Pte.,Ltd
Mechatronics Department

Điện thoại: +65 6470 2481

Máy gia công laser