03 Çevresel Faaliyetler

Daha yeşil bir
dünya için
daha iyi fikirler

Sürdürülebilir Bir Toplum Hedeflemek

Çevresel Vizyon 2021 Mitsubishi Electric Grup’un uzun dönemli çevresel yönetim vizyonudur. Gözümüz 100. yıldönümümüzü simgeleyen 2021 yılının üzerinde. İleri teknolojilerimizin menzilini genişletirken dünya genelinde tüm çalışanlarımızın da CO2 salınımını düşürme, geri dönüşümü teşvik etme, israfı azaltma ve biyo-çeşitliliğe saygı duyma gibi konulara inanç ve bağlılıklarını yükseltiyoruz.

2021 Çevre Vizyonu

Mitsubishi Electric refah seviyesi daha yüksek bir toplum yaratılmasına katkıda bulunan, global ve öncü bir yeşil şirket olmayı hedefliyor. "Eko Değişim" ilkemizi hem kendi faaliyetlerimizi hem de toplumu daha eko-bilinçli yapmanın bir yolu olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Çevre Beyannamesi

"Eko Değişim" Mitsubishi Electric Grup’un çevre ilkesidir ve çevre yönetimi konusundaki tutumumuzu ifade eder. Geniş yelpazede, evler, ofisler, fabrikalar, altyapılar ve hatta uzay için yaptığımız işler aracılığıyla, sürdürülebilir bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Geniş Çaplı, Yüksek Saflıkta
Plastik Geri Dönüştürme

Mitsubishi Electric olarak, kendi şirketimizin ömrünü tüketmiş ev aletlerini kapalı-devre geri dönüştürerek, geri dönüşüm tabanlı bir toplum inşa ediyoruz. Bu ürünlerdeki farklı plastik türlerini %99 ya da daha yüksek bir saflıkta ayrıştıran, iyileştiren ve tekrar kullanılabilir hale getiren bir teknoloji geliştirdik. Geri dönüşüm fabrikalarımız yeni ürünlerin yapımında kullanılmak üzere geri dönüştürülmüş plastik üretimine devam ediyor. Bu gelişmeler Japonya’nın ilk büyük ölçekli, yüksek saflıkta plastik geri dönüştürme sistemini geliştirmemize olanak sağladı.

Yeni ürünlerde kullanılabilir geri dönüştürülmüş plastik oranı %70’e kadar yükseldi. Bu teknoloji olmadan, genellikle plastiğin sadece %6’sı kurtarılabiliyor ve yeni ürünlerde kullanılabiliyordu.

Düşük Enerji Tüketen
Güç Üniteleri

Yarı iletken parçalarda silikon karbür (SiC) kullanan güç üniteleri geliştiriyor ve üretiyoruz, böylece güç kaybını çok büyük ölçüde azaltıyor ve silikon yarı iletkenlerle kıyaslandığında çok daha hızlı aktarım sağlıyoruz. Bu cihazlar, genel tüketiciler için yaptığımız klimalar ve vagon enversörleri gibi kimi ürünlerimizin içine çoktan yerleştirilmiş durumda ve enerji tüketiminde çarpıcı azalmalar sağlıyorlar.

Sayfa Başı