Giới thiệu về Mitsubishi Electric

Sự cải tiến nối tiếp công nghệ

Giới thiệu về
Mitsubishi Electric

Đổi mới công nghệ,
phát triển xã hội

Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tập đoàn Mitsubishi Electric, chúng tôi đang tập trung vào một mục tiêu duy nhất: đóng góp việc ứng dụng công nghệ vào sự phát triển của xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới. Chúng tôi không ngừng đổi mới để tạo ra một tương lai tươi sáng cùng một thế giới vững bền hơn. Để đạt được mục tiêu này, Mitsubishi Electric không ngừng cải tiến sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ và những hoạt động kinh doanh nhằm thay đổi môi trường tốt đẹp hơn trên toàn cầu. Trở thành một Tập đoàn tiên phong về công nghệ thân thiện với môi trường là tất cả tương lai của chúng tôi và đó là mấu chốt để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Lên đầu trang