Sản phẩm

Hiển thị trực quan

Giao diện Người-Máy (HMI)-GOT

Giao diện Người-Máy (HMI)-GOT Các HMI Dòng GOT đã được thiết kế để cung cấp khả năng sử dụng tối đa.

SCADA MC Works

SCADA MC Works MC Works64 là ứng dụng SCADA 64-bit hiện đại trang bị Đồ họa 3D.

  • MC Works64
  • AX Energy
  • AX Facility
  • MC Historian
  • AX Portal