01 Misyon ve İlkelerimiz

Bizim vizyonumuz,
sizin
geleceğiniz

Misyon, Yedi Ana Prensip ve İlkelerimiz

Mitsubishi Electric Grup’un tamamı kendi Kurumsal Misyonu ve Yedi Ana Prensibiyle yönetilir ve kendi Kurumsal ilkelerinden ilham alır. Bu prensipler, tüm dünyadaki çalışanlarımızı ortak bir felsefi yapıya bağlar ve daha yeşil bir gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmek için bizleri birleştirir.

Kurumsal Misyon

Mitsubishi Electric Grup yaptığı her işin içine yaratıcılığı katarak, teknolojisini ve servislerini durmaksızın geliştirmektedir. Böylelikle, toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, Mitsubishi Electric Grup’un her bir üyesi aşağıdaki Yedi Ana Prensibi takip etmektedir.

Yedi Ana Prensip

1. Güven
Toplumla, müşterilerle, hissedarlarla, çalışanlarla ve iş ortaklarıyla karşılıklı güven ve saygıya dayanan ilişkiler geliştirmek.
2. Kalite
En iyi ürün ve servisleri, eşsiz bir kaliteyle sunmak.
3. Teknoloji
Araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek ve teknolojik yeniliğin gelişimine yardım ederek yeni pazarlara öncülük etmek.
4. Yurttaşlık
Global bir oyuncu olarak, milletlerin ve toplumların bir bütün olarak gelişimine katkıda bulunmak.
5. Ahlak ve Uyum
Bütün girişimlerimizde, kendimizi daima mevcut kurallarla uyum içinde tutmak ve yüksek ahlaki standartlar sergilemek.
6. Çevre
Doğaya saygı duymak, global çevreyi korumak ve geliştirmek için çalışmak.
7. Büyüme
İleride büyümeye temel oluşturmak için adil kazanç sağlamak.

Kurumsal İlke

Changes for the Better

Mitsubishi Electric Grup’un kurumsal sloganı olan, “Daha İyisi İçin Değişim”, temsil ettiğimiz ve arzuladığımız her şeyi özetlemektedir. "Yenilikler yoluyla, toplum, endüstri ve günlük hayat için daha parlak bir gelecek." Bu slogan, değişmez mükemmellik arayışımızda, durmaksızın uyum sağlamaya ve gelişime bağlılığımızı ifade etmekte ve her bir çalışanımızın var oluş sebebini temsil etmektedir.

Sayfa Başı