Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

Computerized Numerical Controller (CNC)

ตัวควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) M700V M70V C70

หุ้นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จของคุณ

นี่คือปรัชญาทางธุรกิจCNC
พนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นในธุรกิจด้าน CNCต้องการจะเป็น"หุ้นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสำหรับอนาคตและระดับสากล"
เราจะยังคงรักษาความพยายามของเราเพื่อมุ่งให้ CNC ของเราเป็นความช่วยเหลือที่ดีที่สุดของลูกค้า

รายการผลิตภัณฑ์

 • CNC

  ตัวควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)

  สายผลิตภัณฑ์ขั้นสูงจะนำเครื่องจักรของคุณก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง


  • • ซีรีส์ M800W
  • • ซีรีส์ M700V
  • • ซีรีส์ M70V
  • • ซีรีส์ E70
  • • ซีรีส์ C70
 • ตัวขับเคลื่อนเซอร์โว/Spindle ที่มีความสามารถสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนอย่างเต็มที่


  • • ซีรีส์ MDS-D2/DH2
  • • ซีรีส์ MDS-DJ
  • • ซีรีส์ MDS-DM2
  • • MDS-DM2-SPHV3
 • มอเตอร์เซอร์โวที่ทำงานร่วมกับการควบคุมนาโนเหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรชนิดต่างๆ


  • • มอเตอร์เซอร์โวชนิด Medium-inertia ซีรีส์ HF
  • • มอเตอร์เซอร์โวชนิด Low-inertia ซีรีส์ HF-KP
  • • Linear Servo Motor ซีรีส์ LM-F
  • • Direct Drive Servo Motor ซีรีส์ TM-RB
 • มอเตอร์ Spindle รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง


  • • มอเตอร์ Spindle ซีรีส์ SJ-D ชนิดใหม่ความสามารถสูง
  • • มอเตอร์ Spindle ซีรีส์ SJ-DLชนิด Low Inertia ความเร็วสูง
  • • มอเตอร์ Spindle ซีรีส์ SJ-V ชนิดความสามารถสูง
  • • มอเตอร์ Spindle ซีรีส์ SJ-VL ชนิด Low Inertia ความเร็วสูง
  • • Tool Spindle Motor ซีรีส์ HF-KP/HF-SP
  • • มอเตอร์ Spindle ชนิด Built-in
  • • มอเตอร์ Spindle ชนิด IPM
 • เครื่องมือซอฟต์แวร์เครือข่ายให้สภาพแวดล้อม CNC ที่ได้รับการปรับปรุง


  • • การเลือกเซอร์โว NC
  • • การออกแบบหน้าจอ: NC Designer2
  • • เครื่องมือการฝึกอบรม /การสนับสนุนตามความต้องการเฉพาะ: NC Trainer2 / NC Trainer2 plus
  • • การตั้งค่าพารามิเตอร์ NC: NC Configurator2
  • • การปรับเซอร์โว: NC Analyzer2
  • • การถ่ายโอนข้อมูล: NC Explorer
  • • การตรวจสอบระยะไกล: NC Monitor2
  • • การตรวจสอบระยะไกล: เครื่องมือตรวจสอบระยะไกล(C70)
ขึ้นด้านบน