Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

รีเลย์ป้องกัน

รีเลย์ป้องกัน

รีเลย์ป้องกันเพื่อสนับสนุนความน่าเชื่อถือ - MELPRO

รีเลย์ป้องกันซีรีย์ MELPRO ได้รับการพัฒนาโดยการรวบรวมความรู้เชิงลึกและเทคนิคที่เราได้ค้นคว้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มผลิตภัณฑ์ซีรีย์ MELPRO มีระบบป้องกันที่เหมาะสำหรับระบบจ่ายพลังงาน ตั้งแต่แรงดันไฟฟ้าสูงไปจนถึงสูงมาก และมีผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ที่เหมาะกับความต้องการในช่วงเวลานั้น

รายการผลิตภัณฑ์

 • รีเลย์ป้องกันที่เหมาะที่สุดสำหรับระบบจ่ายพลังงานที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง


  • • รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกิน
  • • รีเลย์ทิศทางไฟรั่วลงดิน
  • • รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกินรั่วลงดิน
  • • รีเลย์แรงดันไฟฟ้าขาด
  • • รีเลย์แรงดันไฟฟ้าเกิน
  • • รีเลย์แรงดันไฟฟ้าเกินรั่วลงดิน
 • รีเลย์ป้องกันที่เหมาะที่สุดสำหรับระบบจ่ายพลังงานที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงมาก


  • • รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกิน
  • • รีเลย์แรงดันไฟฟ้า
  • • รีเลย์ป้องกันตัวป้อน
  • • รีเลย์กระแสต่างแบบไบแอสสำหรับการป้องกันหม้อแปลง
  • • รีเลย์ป้องกันมอเตอร์
  • • รีเลย์ป้องกันการเชื่อมต่อระบบ
  • • รีเลย์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • รีเลย์ป้องกันที่เหมาะที่สุดสำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


  • • รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกิน
  • • รีเลย์แรงดันไฟฟ้า
 • มัลติรีเลย์ MP11A ออกแบบมาเพื่อใช้ในการป้องกัน การควบคุม การวัด และการดูแลสำหรับสวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าสูง


  • • มัลติรีเลย์ - MP11A
 • อุปกรณ์ต่อพ่วงพิเศษสำหรับซีรีย์ MELPRO-A


  • • หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าเฟสศูนย์
  • • หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสศูนย์
  • • ตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้า
  • • อุปกรณ์สำรองไฟ
ขึ้นด้านบน