Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

เซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสสลับแรงดันไฟฟ้าสูงและคอนแทคเตอร์กระแสสลับแรงดันไฟฟ้าสูง

เซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศ - คอนแทคเตอร์สุญญากาศ VCB - VMC

ตอบสนองความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดไฟฟ้า และมาตรฐานสากล

Mitsubishi มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศ, คอนแทคเตอร์สุญญากาศ, ลิ้นชักติดตั้งหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก, เซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศชนิดดัดแปลงและคอนแทคเตอร์สุญญากาศชนิดดัดแปลง และอุปกรณ์รวม
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตอบสนองความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดไฟฟ้า และมาตรฐานสากล

รายการผลิตภัณฑ์

ขึ้นด้านบน