Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

รีเลย์ป้องกัน - ซีรีย์ MELPRO-S

รีเลย์ป้องกัน - ซีรีย์ MELPRO-S

ซีรีย์ MELPRO-S ขนาดกะทัดรัด

รีเลย์ป้องกันที่เหมาะสำหรับโรงงานที่มีการสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบป้องกันที่เหมาะที่สุดสำหรับสภาวะการเชื่อมต่อที่หลากหลาย (องค์ประกอบป้องกัน (แรงดันไฟฟ้าเกินรั่วลงดิน/ไฟฟ้าย้อนกลับ) และสภาพแวดล้อมที่ใช้พลังงานเสริม (สำหรับ AC/DC110V หรือ DC24V)

รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกิน

กลุ่มผลิตภัณฑ์มี OCR ที่มีสามเฟสและการป้องกันไฟรั่วลงดิน

รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกิน ซีรีย์ MELPRO-S

รีเลย์แรงดันไฟฟ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาด แรงดันไฟฟ้าเกิน และแรงดันไฟฟ้าเกินรั่วลงดิน
เหมาะสำหรับการป้องกันบัสบาร์การกระจาย

รีเลย์แรงดันไฟฟ้าซีรีย์ MELPRO-S
ขึ้นด้านบน