Sản phẩm

Bộ điều khiển

Bộ điều khiển ứng dụng đơn giản

Bộ điều khiển ứng dụng đơn giản ALPHA2 Sê-ri ALPHA2 có thể dễ dàng được sử dụng trong tất cả những nơi cần phải điều khiển cho gia đình, văn phòng, hoặc nhà máy.

 • Thiết bị chính ALPHA2
 • Mở rộng I/O
 • Điều khiển analog
 • Giao diện AS
 • Phần mềm Kỹ thuật
 • Tùy chọn

Bộ điều khiển chuyển động

Bộ điều khiển chuyển động của Mitsubishi Electric Mô-đun chuyển động đơn giản Mô-đun định vị Phát triển hơn nữa với hiệu suất và độ tin cậy cao cho điều khiển chuyển động thế hệ kế tiếp.

 • Bộ điều khiển chuyển động Sê-ri Q
 • Bộ điều khiển chuyển động độc lập
 • Mô-đun chuyển động đơn giản sê-ri Q (Mô-đun định vị)
 • Mô-đun chuyển động đơn giản Sê-ri L
 • Bộ điều khiển chuyển động trục đơn
 • Phần mềm Kỹ thuật

Bộ điều khiển số bằng máy tính (Computerized Numerical Controller - CNC)

Bộ điều khiển số bằng máy tính (Computerized Numerical Controller - CNC) Là một nhà cung cấp sản phẩm CNC toàn cầu cũng như đối tác tốt nhất, chúng tôi cung cấp các công nghệ tối ưu và hỗ trợ cho người dùng tiến bước đến tương lai.