Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn

Bộ phận kết hợp lý tưởng cho Sê-ri MS-N.

Dễ dàng lắp đặt trên các bộ tiếp xúc, rờ-le, và rờ-le nhiệt.
Nhiều chủng loại linh kiện tùy chọn với khả năng sử dụng và an toàn tuyệt vời.

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho bộ khởi động động cơ và công-tắc-tơ

Các thiết bị tiếp xúc phụ trợ, bộ hấp thụ đột biến điện, nắp đậy đầu cuối, v.v...

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho bộ khởi động động cơ và công-tắc-tơ

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho rờ-le

Bộ hấp thụ đột biến điện, nắp đậy đầu cuối, v.v...

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho rờ-le

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho rờ-le nhiệt

Các thiết bị lắp đặt duy nhất, dây dẫn đấu nối, v.v...

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho rờ-le nhiệt

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho công-tắc-tơ khối đặc

Các thiết bị phát hiện lỗi, thiết bị có thể hồi phục, nắp đậy bảo vệ hộp pin, v.v...

Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho công-tắc-tơ khối đặc
đầu trang