Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Rờ-le

Rờ-le

Các rờ-le điện từ có độ tin cậy và khả năng sử dụng được cải thiện.

Việc sử dụng đầu cuối CAN, vốn là bằng sáng chế của chúng tôi, lần đầu tiên trên thế giới giúp cho công tác đi dây dễ dàng và an toàn hơn.
Có thể được sử dụng làm rờ-le để vận hành các bộ tiếp xúc, và làm các điểm đa tiếp xúc cho phép gửi và truyền tải tín hiệu đáng tin cậy.

Rờ-le công-tắc-tơ

Cải thiện độ tin cậy tiếp xúc với các điểm tiếp xúc kép.
Có thể được sử dụng với ray DIN và cho hoạt động chuyển mạch.

Rờ-le công-tắc-tơ

Rờ-le công-tắc-tơ dùng chốt cơ học

Giữ cho rờ-le cơ học luôn tiếp xúc trong thời gian cắt điện hoặc tụt áp.

Rờ-le công-tắc-tơ dùng chốt cơ học

Rờ-le công-tắc-tơ có dòng cao

Thích hợp để sử dụng với dòng khá cao từ 2A trở lên, và trong bất cứ môi trường nào khác đòi hỏi phải có độ bền điện tốt.

Rờ-le công-tắc-tơ có dòng cao

Rờ-le công-tắc-tơ có tiếp xúc chồng

Được trang bị các tiếp điểm chồng nhau trong đó tiếp điểm thường đóng sẽ được tắt chỉ sau khi tiếp điểm thường mở được bật.

Rờ-le công-tắc-tơ có tiếp xúc chồng

Rờ-le công-tắc-tơ loại mở chậm

Giữ dòng điện vẫn chạy trong vòng 1 đến 4 giây trong khi mất điện tạm thời bằng cách xả tụ.
Cho phép điều khiển tải rờ-le tiếp tục khi có điện trở lại.

Rờ-le công-tắc-tơ loại mở chậm
đầu trang