Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Công-tắc-tơ và Bộ khởi động động cơ

Bộ tiếp xúc từ tính và Rờ-le và Rờ-le bảo vệ động cơ và Công-tắc-tơ khối đặc

Lựa chọn rộng rãi các sản phẩm có hỗ trợ bất cứ môi trường sử dụng nào.

Bộ khởi động động cơ Sê-ri MS-T/N được trang bị các thông số kỹ thuật thân thiện với môi trường, được sử dụng trên diện quốc tế, nhỏ gọn, dễ sử dụng và an toàn. Chúng tuân thủ nhiều tiêu chuẩn quốc tế, và có nhiều phạm vi
ứng dụng từ các bảng chuyển mạch đến các máy móc nhờ có độ tin cậy cao.

Danh sách sản phẩm

 • Điều khiển động cơ và bảo vệ động cơ đó không bị cháy hỏng.


  • • Bộ khởi động động cơ không đảo chiều không có vỏ
  • • Bộ khởi động động cơ đảo chiều có vỏ
  • • Bộ khởi động động cơ dùng chốt cơ học
  • • Bộ khởi động động cơ loại mở chậm
  • • Bộ khởi động động cơ bọc kín
  • • Bộ khởi động động cơ có rờ-le nhiệt đặc biệt
 • Chuyển đổi dòng tải bằng nam châm điện.


  • • Công-tắc-tơ không đảo chiều
  • • Công-tắc-tơ đảo chiều
  • • Công-tắc-tơ dùng chốt cơ học
  • • Công-tắc-tơ loại mở chậm
  • • Công-tắc-tơ 3 cực nhỏ gọn
 • Ra lệnh hoặc truyền các tín hiệu mạch điều khiển.


  • • Rờ-le công-tắc-tơ
  • • Rờ-le công-tắc-tơ dùng chốt cơ học
  • • Rờ-le công-tắc-tơ có dòng cao
  • • Rờ-le công-tắc-tơ có tiếp xúc chồng
  • • Rờ-le công-tắc-tơ loại mở chậm
 • Bảo vệ động cơ tránh cháy hỏng.


  • • Rờ-le nhiệt không bảo vệ mất pha
  • • Rờ-le nhiệt có bảo vệ mất pha
  • • Rờ-le nhiệt có bộ điện kháng bão hòa
  • • Rờ-le nhiệt ngắt nhanh
 • Để sử dụng với dòng tải hiếm xảy ra và các điều kiện sử dụng khác.


  • • Công-tắc-tơ giao diện DC
  • • Công-tắc-tơ dùng tiếp điểm chính NC
  • • Công-tắc-tơ DC
  • • Công-tắc-tơ loại chuyển mạch cao
  • • Công-tắc-tơ có định mức điện áp cuộn dây rộng
  • • Công-tắc-tơ chân không điện áp trung bình
  • • Công-tắc-tơ loại kẹp công suất cao
 • Kiểm soát các công cụ bằng các thiết bị bán dẫn.


  • • Công-tắc-tơ khối đặc cho động cơ và tải bộ gia nhiệt
  • • Công-tắc-tơ khối đặc cho tải bộ gia nhiệt
 • Các nền tảng mở rộng kết hợp những tính năng từ nhiều model.


  • • Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho bộ khởi động động cơ và công-tắc-tơ
  • • Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho rờ-le
  • • Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho rờ-le nhiệt
  • • Linh kiện và phụ kiện tùy chọn cho công-tắc-tơ khối đặc
 • Để mở rộng vào các cơ sở.


  • • Rờ-le bảo vệ động cơ điện
  • • Rờ-le trì hoãn bằng khí nén
  • • Rờ-le phát hiện điện áp
  • • Rờ-le khởi động lại
  • • Bộ khởi động Delta hình sao
đầu trang