Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Rờ-le bảo vệ động cơ

Rờ-le bảo vệ động cơ

Rờ-le nhiệt nhằm bảo vệ động cơ của bạn không bị cháy hỏng.

Có thể được dùng để bảo vệ chống lại động cơ cháy hỏng khi quá tải hoặc rotor bị khóa, và cung cấp một loạt các thông số kỹ thuật nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau, bao gồm bảo vệ chống quá tải và mất pha, trễ thời, kết nối nhanh, v.v...

Rờ-le nhiệt không bảo vệ mất pha

Bảo vệ các động cơ chống quá tải và rotor bị khóa, đảm bảo hoạt động an toàn.
Model tiêu chuẩn tuân thủ với nhiều tiêu chuẩn Nhật Bản và quốc tế.

Rờ-le nhiệt không bảo vệ mất pha

Rờ-le nhiệt có bảo vệ mất pha

Sử dụng các rờ-le 3 cực, và bảo vệ các động cơ chống quá tải, rotor bị khóa, và mất pha.

Rờ-le nhiệt có bảo vệ mất pha

Rờ-le nhiệt có bộ điện kháng bão hòa

Rờ-le nhiệt có bộ điện kháng bão hòa.
Có thể được sử dụng cho các động cơ có thời gian khởi động lâu.

Rờ-le nhiệt có bộ điện kháng bão hòa

Rờ-le nhiệt ngắt nhanh

Rờ-le nhiệt với thời gian khởi động ngắn hơn so với model tiêu chuẩn.
Có thể được sử dụng cho các động cơ mà chỉ cho phép thời gian ngắn cho công suất nhiệt.

Rờ-le nhiệt ngắt nhanh
đầu trang