Sản phẩm

Máy phóng điện

Máy phóng điện: Cả người lần đầu tiên sử dụng lẫn người đã sử dụng lâu dài đều có thể chế tạo các hình dạng phức tạp một cách dễ dàng. Các EDM khắc khuôn rập và EDM cắt dây của Mitsubishi Electric giúp nâng cao năng suất bằng cách gia công máy với tốc độ và độ chính xác cao. Bên cạnh việc tạo khuôn, thiết bị này cũng được công nhận là một công cụ tuyệt vời trong chế tạo các bộ phận cần độ tin cậy cao được sử dụng trong máy bay và ngành IT.

EDM của Mitsubishi Electric giúp làm việc dễ dàng hơn đối với cả người lần đầu tiên sử dụng lẫn người đã sử dụng lâu dài khi xử lý các hình dạng phức tạp.

Các EDM khắc khuôn rập, EDM cắt dây và EDM lỗ nhỏ của Mitsubishi Electric giúp nâng cao năng suất với tốc độ và độ chính xác cao.
Bên cạnh việc tạo khuôn, thiết bị này cũng được công nhận là một công cụ tuyệt vời trong chế tạo các bộ phận cần độ tin cậy cao được sử dụng trong máy bay và ngành IT.

Danh sách sản phẩm

Máy phóng điện cắt dây

EDM cắt dây: Dòng sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu từ gia công các bộ phận đến gia công khuôn với độ chính xác cực cao. Mitsubishi Electric hỗ trợ nâng cao năng suất với các giải pháp tổng thể. Ứng dụng rộng rãi từ chế tạo các bộ phận đến tạo khuôn với độ chính xác cực cao.

 • MX600
 • Sê-ri PA ADVANCE
 • Sê-ri MV-R
 • Sê-ri MV-S
 • Sê-ri NA
 • Sê-ri FA-V

Máy phóng điện khắc khuôn rập

EDM khắc khuôn rập: Dòng sản phẩm phong phú đáp ứng các nhu cầu về gia công tỉ mỉ có độ chính xác cao đến gia công sử dụng điện cực lớn năng suất cao. Mitsubishi Electric hỗ trợ nâng cao năng suất cho khách hàng với các giải pháp tổng thể. Có thể áp dụng từ gia công tỉ mỉ có độ chính xác cao đến các công việc sử dụng điện cực lớn năng suất cao.

 • Sê-ri EA ADVANCE
 • MA2000
 • Sê-ri EA

EDM khoan lỗ nhỏ

EDM lỗ nhỏ: Gia công lỗ nhỏ thay đổi từ khoan sang gia công phóng điện. Ý tưởng mới về EDM lỗ nhỏ đang mở rộng ra các ngành chế tạo các bộ phận. Gia công lỗ nhỏ chuyển đổi từ khoan sang gia công phóng điện.

 • RH3525

CAD/CAM, S/W

CAD/CAM, S/W: Cung cấp giải pháp tại chỗ với gói nhiều phần mềm chuyên dụng cho EDM khác nhau. Cung cấp các giải pháp tại công xưởng.

 • AD
 • ESPERADVANCE PRO
 • E.S.P.E.R SCHEDULE
 • RemoteMagic II
0000/00/00 JavaScript