Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Máy phóng điện khắc khuôn rập

Máy phóng điện khắc khuôn rập / Dòng sản phẩm phong phú đáp ứng các nhu cầu về gia công tỉ mỉ có độ chính xác cao đến gia công sử dụng điện cực lớn năng suất cao. Mitsubishi Electric hỗ trợ nâng cao năng suất với các giải pháp tổng thể bao gồm máy móc, nguồn điện, điều khiển thích nghi, hệ thống tự động hóa và các mạng lưới.

Dòng sản phẩm phong phú đáp ứng các nhu cầu về gia công tỉ mỉ có độ chính xác cao đến sử dụng điện cực lớn công suất cao.

Mitsubishi Electric hỗ trợ nâng cao năng suất với các giải pháp tổng thể bao gồm máy móc,
nguồn điện, điều khiển thích nghi, hệ thống tự động hóa và các mạng lưới.

Sê-ri EA ADVANCE

EA8A / EA8PV ADVANCE / EA12A / EA12V ADVANCE

/ EA28 VADVANCE
Sê-ri tiên tiến giúp đáp ứng yêu cầu về tốc độ cao, độ chính xác cao và khả năng hoạt động vượt trội.

Sê-ri EA ADVANCE (EA8PV ADVANCE, EA12V ADVANCE, EA28V ADVANCE)

MA2000

Mẫu hàng đầu tích hợp các công nghệ tiên tiến.

MA (MA2000)

Sê-ri EA

EA8 / EA12D / EA40 / EA50
Sê-ri hiệu suất cao được trang bị các chức năng phong phú.

Sê-ri EA (EA8, EA12D, EA30, EA40, EA50)
đầu trang