Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Máy phóng điện cắt dây

EDM cắt dây: Dòng sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu từ gia công các bộ phận đến gia công khuôn với độ chính xác cực cao. Mitsubishi Electric hỗ trợ nâng cao năng suất bằng cách cung cấp các giải pháp tổng thể bao gồm máy móc, nguồn điện, điều khiển thích nghi, hệ thống tự động hóa và các mạng lưới.

Dòng sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu từ gia công các bộ phận đến gia công khuôn với độ chính xác cực cao.

Mitsubishi Electric hỗ trợ nâng cao năng suất với các giải pháp tổng thể bao gồm máy móc,
nguồn điện, điều khiển thích nghi, hệ thống tự động hóa và các mạng lưới.

MX600

MX600
Mẫu dầu cách điện hàng đầu được trang bị để đạt hiệu suất gia công đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu về độ chính xác cao.

MX600

Sê-ri PA ADVANCE

PA05S ADVANCE / PA10 ADVANCE / PA20 ADVANCE
Sê-ri hàng đầu được trang bị để đạt hiệu suất gia công đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu về độ chính xác cao.

Sê-ri PA ADVANCE (PA05SADVANCE, PA10 ADVANCE, PA20 ADVANCE)

Sê-ri MV-R

MV1200R/MV2400R
Sáng tạo loại máy hiệu suất cao thế hệ tiếp theo

Sê-ri MV-R (MV1200R, MV2400R)/ Sáng tạo loại máy hiệu suất cao thế hệ tiếp theo

Sê-ri MV-S

MV1200S/MV2400S
Sáng tạo loại máy chuẩn thế hệ tiếp theo

Sê-ri MV-R (MV1200S, MV2400S)/ Sáng tạo loại máy chuẩn thế hệ tiếp theo

Sê-ri NA

NA1200/NA2400
Máy chuẩn mới đáp ứng kỳ vọng về cả hiệu suất lẫn chi phí.

Sê-ri NA (NA1200, NA2400)

Sê-ri FA-V

FA30V ADVANCE/FA40V/FA50V
Cung cấp hành trình gia công dài và độ bền cao cho vật gia công lớn.

Sê-ri FA-V (FA30V ADVANCE, FA40V, FA50V)
đầu trang