Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Máy phóng điện

Máy phóng điện: Cả người lần đầu tiên sử dụng lẫn người đã sử dụng lâu dài đều có thể chế tạo các hình dạng phức tạp một cách dễ dàng. Các EDM khắc khuôn rập và EDM cắt dây của Mitsubishi Electric giúp nâng cao năng suất bằng cách gia công máy với tốc độ và độ chính xác cao. Bên cạnh việc tạo khuôn, thiết bị này cũng được công nhận là một công cụ tuyệt vời trong chế tạo các bộ phận cần độ tin cậy cao được sử dụng trong máy bay và ngành IT.

EDM của Mitsubishi Electric giúp làm việc dễ dàng hơn đối với cả người lần đầu tiên sử dụng lẫn người đã sử dụng lâu dài khi xử lý các hình dạng phức tạp.

Các EDM khắc khuôn rập, EDM cắt dây và EDM lỗ nhỏ của Mitsubishi Electric giúp nâng cao năng suất với tốc độ và độ chính xác cao.
Bên cạnh việc tạo khuôn, thiết bị này cũng được công nhận là một công cụ tuyệt vời trong chế tạo các bộ phận cần độ tin cậy cao được sử dụng trong máy bay và ngành IT.

Danh sách sản phẩm

 • Ứng dụng rộng rãi từ chế tạo các bộ phận đến tạo khuôn với độ chính xác cực cao.


  • • MX600
  • • Sê-ri PA ADVANCE
  • • Sê-ri MV-R
  • • Sê-ri MV-S
  • • Sê-ri NA
  • • Sê-ri FA-V
 • Có thể áp dụng từ gia công tỉ mỉ có độ chính xác cao đến các công việc sử dụng điện cực lớn năng suất cao.


  • • Sê-ri EA ADVANCE
  • • MA2000
  • • Sê-ri EA
 • Gia công lỗ nhỏ chuyển đổi từ khoan sang gia công phóng điện.


  • • RH3525
 • Cung cấp các giải pháp tại công xưởng.


  • • AD
  • • ESPERADVANCE PRO
  • • E.S.P.E.R SCHEDULE
  • • RemoteMagic II
đầu trang