Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

CAD/CAM, S/W

CAD/CAM, S/W: Cung cấp giải pháp tại chỗ với gói nhiều phần mềm chuyên dụng cho EDM khác nhau.

Cung cấp giải pháp thông qua nhiều phần mềm khác nhau.

Cung cấp giải pháp tại chỗ với gói nhiều phần mềm chuyên dụng cho EDM khác nhau.

AD

Hệ thống CAD/CAM AD
Digital Meister, bậc thầy của nghệ nhân hiện đại.
Digital Meister tiên tiến giúp cải thiện hiệu quả làm việc tại công xưởng.

Hệ thống CAD/CAM AD

ESPERADVANCE PRO

Tạo ra chương trình cho EDM ESPERADVANCE PRO khắc khuôn rập
Cho phép bạn tạo ra chương trình gia công máy trên PC của bạn.

Hệ thống lập trình tự động ESPERADVANCE PRO

E.S.P.E.R SCHEDULE

Kiểm soát vận hành liên tục của EDM khắc khuôn rập E.S.P.E.R SCHEDULE
Cho phép lập lịch vận hành cho 5 EDM cùng một lúc.

Hệ thống lập lịch E.S.P.E.R SCHEDULE

RemoteMagic II

Hệ thống mạng EDM RemoteMagic II
Hệ thống mạng EDM cho phép bạn giám sát liên tục trạng thái của máy. Từ đó giúp giảm thời gian dừng máy và tăng năng suất.

Hệ thống mạng FA RemoteMagic II
đầu trang