Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Máy gia công laser 3D

Máy gia công laser 3D Từ mô hình thử nghiệm đến sản xuất đại trà, máy gia công laser 3D của Mitsubishi mang đến độ chính xác, tốc độ và hiệu quả tối ưu. VZ10 và VZ20 được thiết kế để phục vụ cho các nhu cầu thiên biến vạn hóa của thị trường.

Máy gia công laser 3D mở ra cánh cổng dẫn đến các ứng dụng mới về cắt/hàn laser.

Từ mô hình thử nghiệm đến sản xuất đại trà, máy gia công laser 3D của Mitsubishi mang đến độ chính xác, tốc độ và hiệu quả tối ưu. VZ10 và VZ20 được thiết kế để phục vụ cho các nhu cầu thiên biến vạn hóa của thị trường.

Sê-ri VZ10

Thiết kế đầu lệch vị trí số không. Tốc độ góc tăng giúp rút ngắn thời gian sản xuất. Sự lựa chọn thông minh của người sử dụng chuyên về các bộ phận cắt 3D có tạo hình trước.

Máy gia công laser 3D sê-ri VZ10 hiệu suất cao, sê-ri VZ10 giúp đạt đến tầm cao về năng suất. Mang đến tốc độ và độ chính xác tối ưu.

Sê-ri VZ20

Thiết kế đầu lệch. Mang đến độ linh hoạt đa dụng cho các ứng dụng cắt và hàn laser. Sự lựa chọn hoàn hảo cho các bộ phận lõm sâu và được tạo hình trước.

Máy cắt/hàn laser 3D sê-ri VZ20 mang đến độ linh hoạt đa dụng, tối đa hóa tiềm năng của các máy gia công laser 3D.
đầu trang