Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Hệ thống ô ngăn của máy cắt laser

Hệ thống ô ngăn có thể đáp ứng nhu cầu đặc biệt cho người sử dụng. Hệ thống máy nạp nhiên liệu của Mitsubishi tối ưu hóa hiệu quả sản suất của hệ thống laser và cho phép quá trình xử lý không kết nối vi mô.

Tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu đặc biệt cho người sử dụng.

Có thể đáp ứng nhu cầu đặc biệt cho người sử dụng. Hệ thống máy nạp nhiên liệu của Mitsubishi tối ưu hóa hiệu quả sản suất của hệ thống laser và cho phép quá trình xử lý không kết nối vi mô.

PCL-eX series

Bộ chuyển pa-lét/Máy nạp nhiên liệuHệ thống máy nạp nhiên liệu tự động cung cấp dung lượng dữ trữ lớn và cho phép vận hành liên tục. Mở rộng ở hướng bên, theo diện tích sàn có sẵn.

PCL-eX series