Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

CAD/CAM

CAD/CAM và các giải pháp phần mềm khác của Mitsubishi Electric cung cấp một bộ đầy đủ các phần mềm tiên tiến để mang đến các giải pháp tối ưu cho xưởng sản xuất, chủ yếu tập trung vào các máy gia công laser.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp phần mềm tối ưu cho xưởng sản xuất, chủ yếu tập trung vào các máy gia công laser.

Mitsubishi Electric cung cấp một bộ đầy đủ các phần mềm tiên tiến chẳng hạn như phần mềm hỗ trợ sản xuất và CAD/CAM cho các máy gia công laser 2D và 3D để mang đến các giải pháp tối ưu cho xưởng sản xuất.

Hệ thống CAD/CAM cho MELLASER LA

CAD/CAM 2D tương thích cao với máy gia công laser của Mitsubishi. Mang đến tốc độ cao, tạo khối tổ hợp hiệu suất cao trong một cú nhấp chuột.

Hệ thống CAD/CAM cho Máy gia công laser LA

Hệ thống chỉ dẫn ngoại tuyến cho máy gia công 3D TL-II

Tương thích với máy laser 3D sê-ri VZ10/VZ20 của Mitsubishi, hệ thống CAD/CAM cung cấp các chức năng chỉ dẫn ngoại tuyến tiên tiến.

Hệ thống chỉ dẫn ngoại tuyến cho máy gia công laser 3D TL-II
đầu trang