Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Máy gia công laser cỡ lớn

Máy gia công laser cỡ lớn Máy gia công laser cỡ lớn với độ bền cao của Mitsubishi, sê-ri MEML, được trang bị bộ cộng hưởng 45CF-R/40CF-R kích hoạt chùm tia chất lượng cao, với độ chính xác tuyệt vời và hiệu quả chi phí ở mức cao. Laser tiết kiệm không gian được trang bị bộ cộng hưởng, bộ thiết bị làm mát và bộ thiết bị kiểm soát. Bộ cộng hưởng của Mitsubishi nổi tiếng trên toàn thế giới về khả năng cung cấp chùm tia với chất lượng ổn định.

Máy gia công laser cỡ lớn cung cấp độ tin cậy, độ ổn định và năng suất vượt trội trong các ứng dụng cắt tấm dày.

Máy gia công laser cỡ lớn với độ bền cao của Mitsubishi được trang bị bộ cộng hưởng 45CF-R/40CF-R kích hoạt chùm tia chất lượng cao, với độ chính xác tuyệt vời và hiệu quả chi phí ở mức cao. Thiết kế tiết kiệm không gian được trang bị bộ cộng hưởng, bộ thiết bị làm mát và bộ thiết bị kiểm soát. Bộ cộng hưởng của Mitsubishi nổi tiếng trên toàn thế giới về khả năng cung cấp chùm tia với chất lượng ổn định.

Sê-ri XL

Kết hợp với Bộ cộng hưởng 45CF-R của Mitsubishi sẽ mang đến chất lượng chùm tia và hiệu suất chi phí ở mức cao. Máy gia công laser cỡ lớn với độ bền cao, sê-ri XL mang đến những khả năng cắt được cải thiện đáng kể.

Máy gia công laser cỡ lớn, sê-ri XL kết hợp với Bộ cộng hưởng 45CF-R của Mitsubishi sẽ mang đến chất lượng chùm tia và hiệu suất chi phí ở mức cao. Máy gia công laser cỡ lớn với độ bền cao mang đến những khả năng cắt được cải thiện đáng kể.
đầu trang