Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Thiết bị ngoại vi

Thiết bị ngoại vi

Thiết bị ngoại vi thiết yếu cho hệ thống bảo vệ.

Thiết bị ngoại vi cần thiết để sử dụng rơ le bảo vệ. Kết hợp phù hợp giữa thiết bị ngoại vi và rơ le bảo vệ cần thiết để hình thành hệ thống bảo vệ.

Bộ biến dòng không pha

Thiết bị dùng để phát hiện dòng điện không pha. Chỉ áp dụng cho rơ le bảo vệ MITSUBISHI.
Dòng sản phẩm này cung cấp loại vòng và loại chui qua.

Bộ biến dòng không pha

Bộ biến áp không pha

Thiết bị dùng để phát hiện điện áp không pha.
Chỉ áp dụng cho rơ le bảo vệ MITSUBISHI.

Bộ biến áp không pha

Điện trở giới hạn dòng điện

Điện trở dùng để giới hạn dòng điện chạm đất trong hệ thống phân phối điện.

Điện trở giới hạn dòng điện

Bộ thiết bị điện dự phòng

Cung cấp nguồn điện dự phòng trong một khoảng thời gian khi xảy ra cúp điện. Vui lòng sử dụng thiết bị này nếu sử dụng điện AC.

Bộ thiết bị điện dự phòng
đầu trang