Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Chuỗi đa rơ le - MP11A

Chuỗi đa rơ le - MP11A

Chuỗi đa rơ le MP11A được thiết kế để sử dụng trong việc bảo vệ, kiểm soát, đo lường và theo dõi bảng điều khiển tủ phân phối đóng ngắt cao áp hoặc trung áp.

Chuỗi đa rơ le MP11A tích hợp chức năng bảo vệ, kiểm soát, đo lường và theo dõi trong một thân máy nhỏ gọn, thích hợp cho bảng điều khiển tủ điện phân phối đóng ngắt cao áp hoặc trung áp.
Bộ biến năng analog tùy chọn, mô-đun truyền thông B/NET hoặc truyền thông CC-Link có sẵn theo yêu cầu.

Chuỗi đa rơ le - MP11A

Chuỗi đa rơ le MP11A tích hợp chức năng bảo vệ, kiểm soát, đo lường và theo dõi trong một thân máy nhỏ gọn. Bộ biến năng analog tùy chọn, mô-đun truyền thông B/NET hoặc truyền thông CC-Link có sẵn theo yêu cầu.

Chuỗi đa rơ le - MP11A
đầu trang