Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าแบบ Die sinking EDM

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าแบบ Die-sinking / Ample หลายแบบที่สอดคล้องกับความต้องการสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงมากจนถึงงานผลผลิตสูงโดยใช้ขั้วไฟฟ้าขนาดใหญ่ Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยโซลูชันโดยรวมที่ครอบคลุมเครื่องจักร, แหล่งจ่ายไฟ, การควบคุมแบบปรับได้, เครือข่ายและระบบอัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงมากจนถึงงานผลผลิตสูงโดยใช้ขั้วไฟฟ้าขนาดใหญ่

Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยโซลูชันโดยรวมที่ครอบคลุมเครื่องจักร
แหล่งจ่ายไฟ, การควบคุมแบบปรับได้, เครือข่ายและระบบอัตโนมัติ

โปรดดูเว็บไซต์ของ MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. สำหรับรายละเอียด

ซีรีส์ EA ADVANCE

ซีรีย์ทันสมัยที่มีความเร็วสูง, ความแม่นยำสูง และความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม

ซีรีส์ EA ADVANCE (EA8PV ADVANCE, EA12V ADVANCE, EA28V ADVANCE)

MA2000

รุ่นสำคัญที่รวมเทคโนโลยีขั้นสูงไว้ด้วยกัน

MA (MA2000)

ซีรีส์ EA

ซีรีย์ประสิทธิภาพสูงที่มีฟังก์ชั่นมากมาย

ซีรีส์ EA (EA8, EA12D, EA30, EA40, EA50)
ขึ้นด้านบน