Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดไฟฟ้า

เครื่องวัดไฟฟ้า ME LE DE YM LM YS LS YR LR YP LP LB LI FM

เครื่องวัดของ MITSUBISHI ใช้งานง่ายและแสดงผลชัดเจน

มีความแม่นยำ อายุการใช้งานยาวนาน สเกลอ่านง่าย และตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟหรือสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เครื่องวัดของ MITSUBISHI มีผลิตภัณฑ์หลายรุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย

เครื่องมือวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซีรีย์ ME96)

ฟังก์ชั่นตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงของ MITSUBISHI ที่มี ASIC โดยเฉพาะ
ฟังก์ชั่นการแสดงผลที่อ่านง่าย 4 รายการ ประกอบด้วยตัวเลข 3 แถว + 1 แถบกราฟขนาดใหญ่
เอาท์พุทฟังก์ชั่นหลากหลายตั้งแต่การวัดข้อมูลไปจนถึงสัญญาณเตือน
Modbus (ตามมาตรฐาน) และฟังก์ชั่นการสื่อสาร CC-Link เพื่อสนับสนุนเครือข่ายแบบเปิด

เครื่องมือวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซีรีย์ ME96)

เครื่องมือวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซีรีย์ ME110Super-S)

จอ LCD มุมมองกว้างและไฟหลังจอที่สว่างชัดเจน
การพรางกระแสไฟฟ้าการเริ่มต้นของมอเตอร์
การตรวจจับการต่อสายไฟผิดพลาด
ฟังก์ชั่นทดสอบ

เครื่องมือวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซีรีย์ ME110Super-S)
ขึ้นด้านบน