Factory Automation

Digital Manufacturing

เพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรสูงสุดและสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ

เล่นวิดีโอ

เหตุผลที่ควรเลือก
มิตซูบิชิ
อีเล็คทริค

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นแนวทางสำคัญของอุตสาหกรรมในอนาคต แม้ว่าผู้ประกอบการต่างเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติแต่ก็ต้องพบกับความท้าทายในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง

พาร์ทเนอร์ที่มีความรู้ความชำนาญจึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มีประสบการณ์เป็นผู้ผลิตที่ให้การสนับสนุนมายาวนานถึง 100 ปี อีกทั้งยังมีผลงานอันยอดเยี่ยมที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับโรงงานต่างๆจนเป็นผลสำเร็จ ทั้งโรงงานของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคและองค์กรอื่นๆ ซึ่งได้นำเอาปรัชญาไคเซ็น (Kaizen) ของญี่ปุ่นอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในปัจจุบันมาปฏิบัติ

เราใช้ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของเราในการพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะ เพื่อตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของลูกค้าและรับมือกับความท้าทายในการผลิต ให้เราเป็นหนทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตผลด้วยการพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะ

00 % -
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
00 % +
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
00 % -
ลดต้นทุนการผลิต

จุดแข็งของโซลูชันโรงงานอัจฉริยะ
"e-F@ctory“ จาก มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

  1. ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment: ROI) สูงด้วยการปรับรูปแบบการพัฒนาให้เข้ากับแต่ละบริษัท
  2. การทำงานที่ราบรื่นแม้ในขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนอันมาจากความเชี่ยวชาญที่ยาวนานหลายปี
  3. โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดจากการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก

SMKL
Smart Manufacturing
Kaizen Level
 (SMKL)

เมตริกไคเซ็นที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจลงทุนได้ - SMKL

  • มีความรู้สึกว่าการวางแผนพัฒนาระยะยาวเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ทราบผลตอบแทนการลงทุน
  • บริษัทของเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญ จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นที่ไหน

การตัดสินใจลงทุนเพื่อพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะนั้นถือเป็นเรื่องยาก เว้นแต่คุณจะทราบถึงผลตอบแทนการลงทุนล่วงหน้า การใช้เมตริกไคเซ็นที่ช่วยในการตัดสินใจด้านการลงทุนจะทำให้สามารถบรรลุค่า ROI สูงๆ ด้วยการพัฒนาสู่ผลิตแบบโรงงานอัจฉริยะอย่างค่อยเป็นค่อยไป

คุณอยู่ที่จุดใดของกระบวนการผลิตแบบโรงงานอัจฉริยะ?

หาคำตอบ!เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณต้องการใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

คุณต้องการใช้ข้อมูลของคุณที่ใด

คุณสามารถเริ่มสร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับ
โรงงานด้วย สิ่งที่เหมาะกับบริษัทของคุณที่สุด

Level D

การเพิ่มประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพคนงาน

Making ROI bigger step by step by using SMKL.

การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ทำงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน

Level C

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์คนงาน

การวิเคราะห์สถานที่ทำงาน

การวิเคราะห์โรงงาน

การวิเคราะห์ซัพพลายเชน

Level B

การทำให้เห็นภาพ

การทำให้เห็นภาพคนงาน

การทำให้เห็นภาพสถานที่ทำงาน

การทำให้เห็นภาพโรงงาน

การทำให้เห็นภาพซัพพลายเชน

Level A

การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลคนงาน

การรวบรวมข้อมูลสถานที่ทำงาน

การรวบรวมข้อมูลโรงงาน

การรวบรวมข้อมูลซัพพลายเชน

Level 1

ผู้ปฏิบัติงาน

Level 2

สถานที่ปฏิบัติงาน

Level 3

โรงงาน

Level 4

ห่วงโซ่อุปทาน

ระดับความสมบูรณ์ระดับการจัดการ

การตรวจวิเคราะห์ KPI การกำหนดในระดับปัจจุบัน(วัตถุประสงค์ที่จะจัดการ/สำหรับเป้าหมายการจัดการ) จะทำให้คุณสามารถกำหนด ตัวชี้วัดการปรับปรุงและค่าเป้าหมายได้โดยใช้ SMKL การวัด ROI จะมีความชัดเจน ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุน อย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

องค์ความรู้ของมนุษย์
คุณภาพที่คุณวางใจได้ สนับสนุนด้วยความรู้ของบุคลากร

การทำให้โรงงานกลายเป็นโรงงานอัจฉริยะ ไม่เพียงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยและทำให้เป็นกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังต้องการความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของมนุษย์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอีกด้วย

มิตซูบิชิ อีเล็คทริคได้ผสมผสานประสบการณ์ด้านการผลิตมากกว่า 100 ปีเข้ากับองค์ความรู้ที่สั่งสมมาเพื่อทำให้บริษัทของลูกค้าประสบความสำเร็จ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทัล (Digital manufacturing technology)

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม

พันธมิตร e-F@ctory
การส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดจากพาร์ทเนอร์กว่า 900 รายทั่วโลก

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างพบเจออุปสรรคและความท้าทายที่แตกต่างกัน แต่ด้วยทักษะความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของบริษัทพาร์ทเนอร์กว่า 900 รายทั่วโลกที่มีความโดดเด่นในด้านสาขาของตน จึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการได้เสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรณีศึกษา
เรามีผลงานอันโดดเด่นที่ตอบสนองความท้าทายในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายประเทศทั่วโลก

SMKL
ระดับไคเซ็นการผลิตอัจฉริยะ - SMKL

กรอบการทำงานที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ - SMKL

เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ให้เราได้เป็นหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของคุณ

ติดต่อเรา