Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ MELSEC-Q

ซีรีส์ MELSEC-Q

เทคโนโลยีที่ได้รับความเชื่อถือของ Mitsubishi นำหน้าไปอีกขั้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของคุณ ได้แก่ ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวประสิทธิภาพสูงและโมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐานมีการควบคุมชนิดต่างๆ ที่ใช้งานได้ง่ายมากคล้ายกับโมดูลการกำหนดตำแหน่ง

Motion Controller

ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของซีรีส์ MELSEC-Q ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้าโดยมีฟังก์ชั่นขั้นสูงที่สมบูรณ์แบบ

Motion Controller

Stand-Alone Motion Controller

ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบสแตนด์อะโลนรวมแหล่งจ่ายไฟ, PLC และตัวควบคุมการเคลื่อนไหวโดยไม่ลดประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาด

Stand-Alone Motion Controller

โมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐาน (โมดูลการกำหนดตำแหน่ง)

โมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐานของซีรีส์ MELSEC Q ทำให้สามารถทำการควบคุมต่างๆ ได้ รวมถึงการควบคุมซิงโครนัสและลูกเบี้ยวที่ใช้งานได้ง่ายมากคล้ายกับโมดูลการกำหนดตำแหน่ง

โมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐาน (โมดูลการกำหนดตำแหน่ง)
ขึ้นด้านบน