Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ MELSEC iQ-R

ซีรีส์ MELSEC iQ-R

การนำนวัตกรรมเครื่องจักรรุ่นใหม่มาใช้งาน

ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม ไม่ใช่เพียงข้อมูลจำเพาะของส่วนประกอบแต่ละส่วน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากมุมมองนี้ ตัวควบคุมระบบเซอร์โวของซีรีส์ MELSEC iQ-R นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

Motion Controller

ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของซีรีส์ MELSEC iQ-R ช่วยทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้รวดเร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น ทำให้คุณสามารถกำหนดค่าระบบเครื่องจักรโดยเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร

Motion Controller

โมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

โมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐานของซีรีส์ MELSEC iQ-R ทำให้คุณสามารถอัพเกรดเครื่องจักรได้ง่าย

โมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
ขึ้นด้านบน