Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ MELSEC-L

ซีรีส์ MELSEC-L

ซีรีส์ MELSEC-L จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโรงงานผลิตของคุณให้เป็นโรงงานที่มีความสะดวกและใช้งานง่าย

ซีรีส์ MELSEC-L ได้รับการออกแบบโดยยิดมั่นในแนวคิดการผลิตสินค้า ความไว้วางใจ และเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ แนวคิดนี้ยังนำมาใช้กับการดำเนินงานและการติดตั้งระบบ

ซีรีส์ MELSEC-L รวมฟังก์ชั่น I/O ต่างๆที่เป็นมาตรฐานและทำหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยคำนึงถึงความสะดวก การใช้งานง่าย และการควบคุมที่หลากหลาย

CPU

โมดูลสำหรับการควบคุมระบบ PLC
ซีรีส์ L CPU รวมฟังก์ชั่น I/O ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
ปรับปรุงให้มีฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ และสามารถใช้ในงานควบคุมได้หลากหลายรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

CPU

โมดูลเพื่อการเพิ่มขยาย

โมดูลนี้ทำให้สามารถขยายระบบเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดโรงงานผลิตของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลเพื่อการเพิ่มขยาย

แหล่งจ่ายไฟ

โมดูลสำหรับการจ่ายไฟฟ้าของ CPU, อินพุท/เอาท์พุท และโมดูลอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งจ่ายไฟ

โมดูล I/O

โมดูลสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุทมีโมดูล I/O หลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการในระบบของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูล I/O

โมดูล I/O อะนาล็อก

โมดูลเหล่านี้ใช้วิธีการอะนาล็อกสำหรับอินพุท/เอาท์พุทข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถควบคุมการปรับอย่างละเอียดที่มีความเร็วสูง ความแม่นยำสูง และความละเอียดสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูล I/O อะนาล็อก

โมดูลการนับ

โมดูลนี้จะช่วยให้การนับพัลส์ความเร็วสูงทำได้อย่างง่ายดายและถูกต้องแม่นยำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลการนับ

โมดูลการกำหนดตำแหน่ง

โมดูลสำหรับการควบคุมการกำหนดตำแหน่งที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลการกำหนดตำแหน่ง

โมดูลสื่อสารข้อมูล

โมดูลนี้ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบควบคุมอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลสื่อสารข้อมูล

โมดูลเครือข่ายการควบคุม

กลุ่มโมดูลอินเตอร์เฟสสำหรับเครือข่ายระบบควบคุม
มีโมดูลสำหรับเครือข่าย FA แต่ละระดับ ใช้กับเครือข่ายหลากหลายรูปแบบได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลเครือข่ายการควบคุม

อุปกรณ์เสริม

เรายังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครอบคลุม เช่น คอนเนคเตอร์สำหรับโมดูลอินพุท/เอาท์พุทและฮับที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริม
ขึ้นด้านบน