Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ MELSEC-Q

ซีรีส์ MELSEC-Q: ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจทำให้ ซีรีส์ Q ก้าวสู่ระดับแนวหน้าพร้อมตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ที่พัฒนาไปอีกขั้น

ซีรีส์ MELSEC-Q: ด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลัง ซีรีส์ Q ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดอย่างที่ PLC อื่นไม่เคยทำได้มาก่อน

ซีรีส์ MELSEC-Q รุ่นใหม่มีการประมวลผลคำสั่งพื้นฐานที่มีความรวดเร็วระดับนาโน ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบและเครื่องจักรได้มาก
เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซีรีส์ Q จึงช่วยควบคุมเครื่องจักรและการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง

CPU

โมดูล CPU สำหรับ PLC
กลุ่มผลิตภัณฑ์ CPU เหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

CPU

Base Unit

โมดูลนี้ใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โมดูลแหล่งจ่ายไฟ, โมดูล CPU และโมดูลอินพุท/เอาท์พุท
สามารถเลือกใช้ Base Unit ให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Base Unit

แหล่งจ่ายไฟ

โมดูลสำหรับการจ่ายไฟฟ้าของ CPU, อินพุท/เอาท์พุท และโมดูลอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งจ่ายไฟ

โมดูล I/O

โมดูลสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท

มีโมดูล I/O หลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการในระบบของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูล I/O

โมดูล I/O อะนาล็อก

โมดูลเหล่านี้ใช้วิธีการอะนาล็อกสำหรับอินพุท/เอาท์พุท ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการควบคุมกระบวนการ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูล I/O อะนาล็อก

I/O พัลส์, โมดูลการนับ

หน่วยตัวนับความเร็วสูงแบบอินพุทพัลส์นี้สนับสนุนอุปกรณ์ความละเอียดสูงและสามารถใช้งานในการควบคุมที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูล I/O พัลส์

โมดูลการกำหนดตำแหน่ง

โมดูลสำหรับการควบคุมการกำหนดตำแหน่งที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง
มีโมดูลการกำหนดตำแหน่งหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลการกำหนดตำแหน่ง

โมดูลสื่อสารข้อมูล

กลุ่มโมดูลนี้ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบควบคุมอื่นๆ
กลุ่มโมดูลหลากหลายประเภทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการรวบรวมและควบคุมข้อมูลการผลิตต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลสื่อสารข้อมูล

โมดูลเครือข่ายการควบคุม

กลุ่มโมดูลอินเทอร์เฟซสำหรับเครือข่ายระบบควบคุม
FA แต่ละระดับสามารถรวมเข้ากับเครือข่ายหลากหลายรูปแบบได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลเครือข่ายการควบคุม

โมดูลการวัดค่าพลังงาน

กลุ่มโมดูลการวัดค่าพลังงานสำหรับการวัดค่าและการตรวจสอบข้อมูลพลังงานต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลการวัดค่าพลังงาน

อุปกรณ์เสริม

เรายังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครอบคลุม เช่น คอนเนคเตอร์สำหรับโมดูลอินพุท/เอาท์พุทและฮับที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริม
ขึ้นด้านบน