Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ MELSEC iQ-R

ซีรีส์ MELSEC iQ-R

สิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมระบบอัตโนมัติรุ่นใหม่

เพื่อประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การสร้างระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แน่ใจว่ามีการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้นและคงคุณภาพสินค้าไว้
MELSEC iQ-R ใช้สามแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้: การลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) การเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่

CPU

ตัวควบคุมระบบอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมได้ที่ใช้งานได้หลากหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

CPU

Base Unit

สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แหล่งจ่ายไฟ, CPU และโมดูลอินพุท/เอาท์พุท มีหน่วยฐานมากมายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของระบบต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Base

แหล่งจ่ายไฟ

โมดูลนี้ใช้สำหรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับโมดูล CPU, อินพุท, เอาท์พุท และโมดูลอื่นๆ บนหน่วยฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งจ่ายไฟ

โมดูล I/O

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ และเซ็นเซอร์สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมได้อย่างง่ายดายโดยใช้โมดูล I/O ดิจิตอล

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูล I/O

โมดูล I/O อะนาล็อก

โมดูลอะนาล็อกคือ อินเทอร์เฟซหลักระหว่างกระบวนการควบคุมและระบบอัตโนมัติ และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอินเทอร์เฟซที่มีเซ็นเซอร์ ซึ่งประมวลผลแรงดันไฟฟ้าและสัญญาณกระแสไฟฟ้าต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูล I/O อะนาล็อก

การเคลื่อนไหว, การกำหนดตำแหน่ง, ตัวนับความเร็วสูง

ชุดต่างๆ ของโมดูลอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงและตอบสนองการควบคุมรวดเร็วเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลการกำหนดตำแหน่ง

โมดูลข้อมูล/เครือข่าย

กลุ่มโมดูลนี้ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบควบคุมหลายระบบ กลุ่มโมดูลจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการรวบรวมและควบคุมข้อมูลการผลิตต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลข้อมูล
ขึ้นด้านบน