Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

คอนแทคเตอร์

คอนแทคเตอร์

ช่วยให้การควบคุมมอเตอร์แม่นยำ

การใช้เทอร์มินอล CAN สำหรับ 10AF ถึง 35AF จะช่วยให้เดินสายไฟได้ง่ายและปลอดภัย
อุปกรณ์ลดแรงดันไฟฟ้าเกินสามารถติดตั้งในรุ่น 35AF หรือต่ำกว่า และแรงดันไฟฟ้าเกินสามารถควบคุมด้วยการกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า DC ที่ใช้ไฟ AC สำหรับรุ่น 50AF หรือสูงกว่า

คอนแทคเตอร์แบบหมุนทางเดียว

เหมาะสำหรับการสลับการเริ่มและหยุดของมอเตอร์
รุ่นมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานของญี่ปุ่นและมาตรฐานสากลต่างๆ

คอนแทคเตอร์แบบหมุนทางเดียว

คอนแทคเตอร์แบบหมุนย้อนกลับ

เหมาะสำหรับมอเตอร์ AC ที่มีการหมุนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ เช่น สายพานลำเลียง
ใช้อินเตอร์ล็อคแบบกลไกเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

คอนแทคเตอร์แบบหมุนย้อนกลับ

คอนแทคเตอร์แบบแลตช์กลไก

รีเลย์แลตช์กลไกในตัวสามารถรักษาพลังงานให้คงที่แม้ในระหว่างตัดกระแสไฟ ฯลฯ
เหมาะสำหรับแผงจ่าย วงจรหน่วยความจำสำหรับระบบหลักของอาคารหรืออื่นๆ

คอนแทคเตอร์แบบแลตช์กลไก

คอนแทคเตอร์ชนิดหน่วงการเปิด

รักษาการไหลของไฟฟ้า 1 ถึง 4 วินาทีระหว่างไฟดับชั่วคราวโดยใช้การคลายประจุของตัวเก็บประจุ
ช่วยควบคุมการโหลดต่อเนื่องเมื่อไฟมา

คอนแทคเตอร์ชนิดหน่วงการเปิด

คอนแทคเตอร์ 3 ขั้วกะทัดรัด

คอนแทคเตอร์แบบประหยัดพื้นที่นี้ใช้เพียงคอนแทคเตอร์หลัก 3 ขั้วโดยไม่มีหน้าสัมผัสเสริม
แต่ยังมีชุดหน้าสัมผัสเสริมไว้เป็นทางเลือก

คอนแทคเตอร์ 3 ขั้วกะทัดรัด
ขึ้นด้านบน