Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

คอนแทคเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

คอนแทคเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เราได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนแทคเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยเพิ่มคอนแทคเตอร์ควบคุมโดยตรง PLC, คอนแทคเตอร์ DC และอื่นๆ อีกมาก

คอนแทคเตอร์อินเทอร์เฟซ DC

สามารถขับเคลื่อนโดยตรงกับเอาท์พุททรานซิสเตอร์พิกัด 24VDC และ 0.1A โดยใช้ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

คอนแทคเตอร์อินเทอร์เฟซ DC

คอนแทคเตอร์หน้าสัมผัสหลัก NC

มีจุดสัมผัส B เป็นหน้าสัมผัสหลัก และเหมาะสำหรับการสลับพลังงานในการควบคุมมอเตอร์หรือในวงจรหลอดไฟ

คอนแทคเตอร์หน้าสัมผัสหลัก NC

คอนแทคเตอร์ DC

เหมาะสำหรับการควบคุมมอเตอร์ DC ขนาด 440V หรือต่ำกว่า หรือสำหรับการสลับวงจร DC ปกติ

คอนแทคเตอร์ DC

คอนแทคเตอร์ชนิดไฮสวิตชิ่ง

เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่เล็กน้อยบ่อยๆ เช่น เครื่องยกหรือปั้นจั่น

คอนแทคเตอร์ชนิดไฮสวิตชิ่ง

คอนแทคเตอร์พิกัดแรงดันไฟฟ้าชนิดขดลวดกว้าง

คอนแทคเตอร์ที่มีขดลวดกว้างมีพิกัดสูงกว่าชนิดมาตรฐาน
รับรองความปลอดภัยได้แม้ว่าใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง

คอนแทคเตอร์พิกัดแรงดันไฟฟ้าชนิดขดลวดกว้าง

คอนแทคเตอร์สุญญากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าปานกลาง

คอนแทคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องบำรุงรักษา ประกอบด้วยสวิตช์สุญญากาศ, การทำงาน AC และการกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า DC

คอนแทคเตอร์สุญญากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าปานกลาง

คอนแทคเตอร์ชนิดแคลปเปอร์สำหรับใช้งานหนัก

คอนแทคเตอร์ชนิดแคลปเปอร์สามารถรองรับอัตราการสลับสูง เหมาะสำหรับควบคุมปั้นจั่น โรงรีดเหล็ก ฯลฯ

คอนแทคเตอร์ชนิดแคลปเปอร์สำหรับใช้งานหนัก
ขึ้นด้านบน