Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดค่าพลังงาน

เครื่องวัดค่าพลังงาน EcoMonitorPro EcomonitorLight

เครื่องวัดค่าพลังงานที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน

เครื่องวัดเหล่านี้จะสนับสนุนการตรวจสอบการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจำเป็นสำหรับการลดต้นทุนพลังงาน โดยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟชนิดแยก คุณสามารถติดตั้งในอุปกรณ์ที่ต้องการวัดค่าได้อย่างง่ายดาย

เครื่องวัดค่าพลังงาน - EcoMonitorPro

มีหลายรุ่นให้เลือกตามจำนวนวงจร

การใช้งานทั่วไปที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำและสูง นอกจากนี้ การวัดวงจรขาเข้าและวงจรการกระจายสามารถวัดได้ใน 1 เครื่อง

โดยสอดคล้องกับเครือข่าย เช่น การสื่อสาร CC-Link

เครื่องวัดค่าพลังงาน EcoMonitorPro

เครื่องวัดค่าพลังงาน - EcoMonitorLight

ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการวัดค่าพลังงาน การแสดงผล และการตั้งค่าที่จุดวัด
นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่น RS-485 (การสื่อสาร MODBUS(R) RTU) และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปได้ง่าย ทำให้สามารถจัดการพลังงานโดยใช้แรงงานน้อยกว่า

เครื่องวัดค่าพลังงาน EcomonitorLight
ขึ้นด้านบน