Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Cầu dao ngắt khí

Cầu dao ngắt khí

Dùng để chế tạo thiết bị điện đa năng bằng cầu dao ngắt khí của Mitsubishi phù hợp với thiết bị bảo vệ cấp điện

Cầu dao ngắt khí có nhiều ưu điểm, có nghĩa là, dùng để nhận biết độ tin cậy cao về hiệu suất chuyển mạch, để mở rộng diện tích phối hợp chọn lọc do mở rộng dòng chịu đựng định mức trong thời gian ngắn, để phù hợp cho việc bảo vệ mạch chính

Cầu dao ngắt khí (ACB)

Loại cầu dao được sử dụng làm cầu dao nguồn cấp điện chính như ở các tòa nhà, nhà máy, và tàu bè, v.v... và đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

Cầu dao ngắt khí (ACB)
đầu trang