Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Cầu dao theo danh mục UL 489

Cầu dao theo danh mục UL 489

Đây là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ quá dòng cho các quốc gia vùng Bắc Mỹ.

Các cầu dao này tuân thủ tiêu chuẩn UL của Hoa Kỳ và CSA của Canada, và được liệt kê bởi UL. Các cầu dao này phù hợp cho việc bảo vệ bộ cấp điện hoặc mạch rẽ.

Cầu dao khối đúc theo danh mục UL 489

Loại cầu dao này phù hợp với UL 489 và CSA C22.1 No.5.

Cầu dao khối đúc theo danh mục UL 489

Cầu dao khối đúc theo danh mục UL 489 có Bảo vệ lỗi tiếp đất

Loại cầu dao này phù hợp với UL 1053 và CSA C22.1No.144.

Cầu dao khối đúc theo danh mục UL 489 có Bảo vệ lỗi tiếp đất
đầu trang