Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Cầu dao cho thiết bị

Cầu dao cho thiết bị

Có thể dùng kết hợp vào các thiết bị.

Các cầu dao này thưởng có kích thước nhỏ để sử dụng trong thiết bị cũng như trong các bảng điện.

Bộ phận bảo vệ mạch

Loại cầu dao này tuân thủ theo UL 1077 và CSA C22.2No.235 và được chứng nhận bởi UL với phân loại là thành phần được công nhận.

Bộ phận bảo vệ mạch
đầu trang