Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Cầu dao chống rò điện tiếp đất

Cầu dao chống rò điện tiếp đất (ELCB)

Các sản phẩm hỗn hợp nhiều loại phù hợp nhất cho việc bảo vệ quá tải, đoản mạch và điện giật ở mạch điện áp thấp.

Đây là những sản phẩm cơ bản nhất để bảo vệ mạch điện áp thấp. Sê-ri WS-V, các LVCB mới nhất của Mitsubishi hiện nay đều có nhiều chủng loại khác nhau

Cầu dao chống rò điện tiếp đất (ELCB)

Cầu dao chống rò điện tiếp đất (ELCB) được sử dụng để bảo vệ con người chống lại các mối nguy hiểm điện giật và ngăn ngừa hỏa hoạn. Chúng cũng có chức năng tương tự như MCCB.

Cầu dao chống rò điện tiếp đất (ELCB)
đầu trang