Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Cầu dao hiển thị số đo

Cầu dao hiển thị số đo (MDU)

Có thể cùng lúc thực hiện việc theo dõi mạch và quản lý chi tiết năng lượng của hệ thống một cách tiết kiệm công sức và không gian.

MCCB thường được kết hợp với một MDU. MDU, (Measuring Display Unit/Thiết bị hiển thị số đo), có nghĩa là một thiết bị có chức năng đo lường, chỉ báo, hoặc chuyển tải các dữ liệu về mạch điện.

Cầu dao khối đúc có thiết bị hiển thị số đo

Loại cầu dao này là sự kết hợp giữa MCCB và MDU.

Cầu dao khối đúc có thiết bị hiển thị số đo
đầu trang