Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Cầu dao tự động cho bảng mạch và bảng điều khiển

Cầu dao cho bảng điện và bảng điều khiển

Nhiều chủng loại cầu dao cỡ nhỏ giúp mang lại khả năng lựa chọn đa dạng.

Các cầu dao này có nhiều loại kích thước khác nhau để sử dụng trong các bảng chuyển mạch hoặc bảng điện. Chúng có kích thước tương đối nhỏ.

Cầu dao cỡ nhỏ cho bảng điện và bảng điều khiển - Sê-ri DIN

Loại cầu dao này phù hợp cho các bảng chuyển mạch, và cho các bảng điều khiển do phải lắp đặt vào ray 35mm IEC.

Cầu dao cho bảng điện và bảng điều khiển - Sê-ri DIN

Cầu dao cỡ nhỏ cho bảng điện - Sê-ri BH

Loại cầu dao này phù hợp cho các bảng chuyển mạch.

Cầu dao cho bảng điện - Sê-ri BH
đầu trang