Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Cầu dao dùng trong các ứng dụng đặc biệt

Cầu dao dùng trong các ứng dụng đặc biệt

Để nâng cấp một thiết bị điện bằng cách sử dụng sản phẩm phù hợp cho ứng dụng cụ thể đó hoặc trong những điều kiện môi trường đặc biệt.

Nếu cân nhắc thấy thích hợp khi không chọn sử dụng các thiết bị MCCB/ELCB tiêu chuẩn theo một đặc tính đặc biệt của tải, hoặc các điều kiện môi trường khác nhau, thì cần phải sử dụng cầu dao đặc biệt.

Cầu dao dùng cho mục đích đặc biệt

Các cầu dao này bao gồm nhiều chủng loại. Trong trường hợp phụ thuộc vào loại và đặc tính của tải, không được sử dụng các MCCB tiêu chuẩn.

Cầu dao dùng cho mục đích đặc biệt

Công tắc DSN

Do việc chế tạo công tắc DSN bằng cách bỏ bớt bộ phận ngắt quá dòng của một MCCB, nó được sử dụng làm thiết bị chuyển mạch có khả năng vận hành cao.

Công tắc DSN
đầu trang